Arbetet med Helgasjöns prickar och fyrar är försenat.

På grund av isens skador på bryggorna i Evedal så är arbetet med årets nya prickar försenat. Vidare kan befintliga prickar har flyttats av isen så var försiktig.2013-05-07

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida