Sjökort och Utprickning lars bernhõll tar in fyr  nikell

Helgasjöns Segelsällskap sköter av hävd både utprickning och sjökort i Helgasjön och har gjort detta i över ett halvt sekel. Arbetet utförs av HSS Sjöfartssektion som idag har 6 aktiva funktionärer. Som alltid är arbetet beroende av information från de som skapat sig grundlig kännedom om upptäckta stenar i sjön. Du når oss enklast Sjöfartssektionen via epost sjofart@hss.se . Läs mer om historik.

Sjökort


HSS sjökort gavs ut i senaste utgåva 2012. Det finns i två versioner, dels ett papperskort i A1 format, dels ett 8-sidigt spiralbundet båtsportkort i helplast.
 
Sjökorten köps in av Helgasjöns båtklubbar och finns att köpa i fackhandeln (bokhandel, tursitbyrå, båt- och fiskeaffärer). Rekommenderat ca-pris är 245 kr för papperskortet och 490 kr för båtsportkortet.

Våren 2013 kommer den digitala versionen ut. Denna version är då kompletterad med ytterliga uppmätta områden. Målet är att nya digitala versioner skall komma ut varje år allt eftersom kartläggningen fortsätter.

Digitala sjökort säljs inte av HSS utan de köps av de som säljer plottrar och appar.

Undantaget är den så kallade BSB-versionen som är en bitmap-version som kan användas i PC tillsammans med en sjökortprogramvara. Det finns gratisprogram för detta att ladda ned (exempelvis SeaClear), eller så köper man en mer omfattande  program om man vill. Vill du ha ett BSB-kort kontaktar du HSS Sjöfartssektion. Priset är 250 kr per styck.

Vill du ha lite historik kring sjökortet hittar du det här: Sjökortshistorik

Här hittar du lite bilder på vårt nya sjökort: Sjökortsbilder-arbete pågår.

Rättelser


Inga kartor är kompletta. Fel upptäck och nya grund hittas. Vår ambition är att kontinuerligt lägga ut rättelser på denna hemsida. Dessa rättelser hittar du här länk. OBS:Under arbete.

Utprickning


I Helgasjön finns det ett omfattande utprickningssystem. Det består 2012 av följande
63 Farledsprickar
13 Väderstrecksprickar och punktmärken
8 Fyrar
1 Belyst enslinje
3 Enslinjer med tavlor

Utprickningen följer det internationella System A. Mer info om systemet: System A

En komplett lista över våra prickar med typ färg och position finns här: Prickdata.

Fyrarna karaktäristik hittar du här: Fyrdata.

Helgasjö Lots


Helgasjö lots är en farledsbeskrivning över sjösystemet. Vi håller på att utarbeta en aktuell version av lotsen, som kommer att presenteras här när den är färdig.