Om Helgasjön


helgoe 1

Historik

 

Helgasjön bildades efter istiden och har beroende på landhöjning och andra processer skiftat stort i omfattning.

 

Gustav Vasa anlade under sin regeringstid en tröskel i Kungsådran som höjde sjön med 1 meter. Denna tröskel ligger på 162.1 m ö h och utgör alltså sjöns lägsta tänkbara nivå. Tack vare den reglering utökades farbart vatten kraftigt, så vi är idag mycket tacksamma för denna åtgärd, som egentligen syftade till att skapa bättre försvarsmöjligheter för Kronobergs Slott (vars ruin ligger strax norr om Växjö).

 

På Helgasjön har det funnit gott om yrkesmässig trafik, med upp till 8 olika ångbåtar. Dessa transporterade mycket gods kors och tvärs i sjön och till sjöarna uppströms. Bland annat fanns stort sågverk och möbelindustri vid Åby. Dessutom utgjorde båtarna en viktig del av persontransporterna i sjön och inte minst kördes många passagerare från järnvägen i Räppe till kurorten Evedals Brunn. Både brunnsturismen och de kommersiella transporterna är sedan länge avvecklade, men ångaren Thor går fortfarande i turisttrafik och kan även bokas för privata turer.  Mer om Thor


aaby sluss gammal


Geografi och Hydrologi


Helgasjöns yta omfattar 57 km2 varav 6 km2 är utgör öar. De största öar är Helgö (4.4 km2) och Hissö (0.9 km2), men totalt finns det ca 200 andra mindre öar och skär. Medeldjupet är 7.6 m med ett största känt djup på 24.3 m. Helgasjön har farbar förbindelse med 4 angränsande sjöar (Toftasjön, Skavenäsasjön, Tolgasjön samt Asasjön). De tre senare nås via Sveriges sydligaste sluss vid Åby. Ytan för det farbara hela sjösystemet är 68 km2. Mer om slussen

 

Mörrumsåns avrinningsområde omfattar 3 350 km2, vara 1 225 km2 ligger uppströms Helgasjön. Avrinningsområdet är sålunda ganska stort och medelvattenflödet ut ur sjön är 11 m3/s. Under den senaste 20-årsperioden har lägsta flödet uppmätts till 3 m3/s medan det högsta var 40 m3/s. Mer om hydrologi

 

Helgasjöns medelvattenyta ligger 162.6 meter över havet och vattenståndet har de senast 60 åren varierat mellan 162.2 och 163.3. Normala år håller sig variationen på cirka +- 20 cm.

 

Sjökort och Utprickning

   

I Helgasjön finns sedan mer än 60 år ett detaljerat sjökort som de senaste 8 åren finns i digitala utgåvor. Senast uppdaterade sjökort gavs ut våren 2012.

Utprickningen följer det internationella system A, vilket HSS var först i Sverige med att införa i slutet av 1970-talet. Helgasjöns Segelsällskap sköter utprickning och sjökort, men alla båtklubbar och andra föreningar runt sjön delar på materialkostnaden. Mer om sjökort och utprickning


Tillbaka till "Startsidan".