KARTA HELGASJÖN.


Helgasjön ligger norr om Växjö och nås via ett stort antal tillfartsvägar.

I dagsläget äger HSS ingen rättighet till en karta och hänvisar tillsvidare till lantmäteriets karta via denna länk. På Lantmäteriets hemsida kan ni söka och zoma på orter och platser kring Helgasjön.