Åby slussslussen


Åby sluss byggdes 1887 och firade 125 års jubileum 2012. Slussen var en del i satsningen att utöka sjöfarten på Helgasjön, genom att knyta ihop sjöarna uppströms med Helgasjön. Det fanns planer på fler slussar både uppåt och nedåt i sjön, men av detta blev det inget genomfört. Så Åby är den enda slussen i sjösystemet. Slussen är dessutom Sveriges sydligaste sluss.

Slussen har en total längd på 35.8 meter och en bredd av 4.9 meter samt ett tröskeldjup på cirka 1.7 meter vid medelvattenstånd. Med tanke på portarna kan båtar på cirka 30 meter slussas. Detta utnyttjades bland annat av ångaren Thor som slussade med pråmsläp upp och ned mellan sjöarna. Då det finns en lägre landsvägsbro strax norr om slussen  är maximal höjd för att nyttja farleden ca 2.5 meter.

För slussning kontakta slussvakten på telefonnummer:  0708-39 31 51. 
Åby sluss är Sveriges sydligaste sluss och har varit i bruk sedan 1887.  
Slussen sköts av ideella krafter ifrån Åby-Tjureda IF. 

Beställning bör göras dagen innan slussning. För slussning utgår en mindre avgift som tilfaller idrottsföreningen.

Mer info om slussen och Åby hittar du på Åby Tjuredas hemsida.

Tillbaka till "Om Helgasjön".