Rapportering av utförda åtgärder 2013.

1. 2013-07-12.

1.1: Vi har flyttat den gröna pricken vid Notö till en riktigare position.
Denstår nu mer österut än innan, men ungefär där vi varit vana att haden.
(detta innebär dock att den står cirka 10 meter söder om grundetsspets)
Men positionen är korrekt i öst-västlig riktning.
Nu skall det varalättare att undvika sandbanken vid Notös östra strand
OBS att positionendärmed inte stämmer helt överens med den på de
digitala eller trycktasjökorten.

Ny position:    N 56 56.821    E 14 47.523


1.2: Vi harflyttat en av prickarna  (den södra gröna) i Musösund till rätt
position ochdessutom bytt ut båda gröna till nya

Positioner:    N 56 57.678    E1447.659    Södra
N 56 57.715    E 14 47.675Norra

Stenen som den södra pricken markerar finns på position    N56 57.675    E 14 47.662     

1.3: Grund sten.

Denna har hamnat fel i sjökortet ochdet har varit därför som den södra
gröna pricken hamnat på felplats.

Även här ser det nu ut som vi är vana vid, fast snyggare eftersom
prickarna är splitter nya.

1.4: Slutligen har vi satt ut en NY RÖD PRICK i Kronobergsrännan.
Den nya pricken ligger söder om de båda nuvarandeprickparen eftersom vi
fått många rapporter om att folk går på grund däreftersom de inte
svänger i tid om de kommer norrifrån. Nu markerar dennaprick att
farleden svänger mot Hissöbron. Pricken står inte rakt utanför den
grundaste delen utan i linje söderut. Man skall alltså nu kunna gå rakt
mellan prickarna utan att riskera att gå på grund, men Thor bör hålla en
båtbredd ut för att vara på helt säkra sidan.
Efter passage av den nyapricken styr man mot Hissöbron.

Position:    N 56 56.473    14 47.885

kronobergsraennan 2013