Historik


gammal

De första dokumenterade sjömätningarna gjordes redan i början av 1900-talet. Främst mättes djup genom vandringar på isen vintertid. Då det sedan sent 1800-tal funnits intensiv gods-och persontrafik på sjön var grundförhållandena rätt väl kända i farlederna. I och med att fritidsbåtarna blev fler i antal och genom bildandet av Helgasjöns Segelsällskap 1946 intensifierades arbetet med att ta fram ett sjökort.

Det första sjökortet kom ut redan 1951. Det var ett handritat kort i A3 storlek. Detta baserades främst på kända data. Under de kommande åren utfördes ett närmast heroiskt arbete med att kartlägga djupen. På den tiden fanns inga enkla ekolod och definitvt ingen GPS. Bland de mer märkbara insatserna hör att HSS hyrde in ett (för tiden) avancerat ekolod 1957 från Chalmers och HSS funktionärer körde dygnet runt i en vecka för att registrera så mycket som möjligt.

Allt eftersom skaffades eget ekolod och många medlemmar engagerades i att ”gå och staka ut” olika avsnitt för att hitta grund längs stränderna. Med tanke på att det inte fanns GPS utan att alla referenser byggde på att ange enslinjer till kända föremål var precisionen helt enastående. Grund i sjön har ofta ett namn, vilket innebär att någon olyckligt hittat det och fått ge sitt namn åt det. Historien om våra grund

Nya sjökort kom ut med ca 10 års intervall och noggrannheten blev allt bättre. Det senaste av dessa sjökort utgavs 2000 år blev mycket uppskattat, då även landinformationen var välgjord.  Från och med 2007 finns sjökortet även i 3 digitala versioner. Sjökortet finns utgivet av Garmin och Navionics för olika plottrar samt HSS egna BSB-version för PC. Sedan 2012 finns sjökortet även som App till olika surfplattor.

2007 köpte HSS ett avancerat ekolod (SideScan) och påbörjade arbetet med att kartlägga sjön på nytt med modern teknik. Arbetet intensifierades under år 2011 då det genomfördes ett omfattande program för att på nytt kartlägga djupen i sjön. Tack vare datorteknik och GPS kunde drygt 400 000 djup mätas. Vi hann under året med cirka hälften av sjösystemets yta. Dessa data låg till grund för den nya versionen av sjökortet som kom ut i maj 2012.

Det nya sjökortet gavs dessutom ut i 2 tryckta upplagor. Dels det traditionella papperskortet i A1 format, dels ett helt nytt 8-sidigt båtsportkort (i A3 format) tryckt på helplast och spiralbundet. Med detta kort skriver HSS historia, då det oss veterligen är det första båtsportkortet för insjöar någonsin.

Framtagningen av sjökortet var mycket intensivt och genomfördes i nära samarbete med Hydrographica Kartläggning som är Sveriges ledande sjökortstillverkare (vid sidan av Sjöfartsverket) . HSS svarade för all mätning och bestämning av djupkurvor, grund, etc. Hydrographica kompletterade med information från köpta flygbilder och skapade sjökortet rent kartografiskt.

Hydrographica överförde även informationen till de nya versionerna av de digitala sjökorten som kommer ut under våren 2013.