RÄTTELSER.


På denna sida kommer rättelser att läggas ut löpande med utgångspunkt från det sjökort som gavs ut 2012.

Meddela HSS Sjöfartssektion om du vill anmäla en rättelse.