Flytande sjömärken


Flytande sjömärken används för attutmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsomfriliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse förnavigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken är bojar och prickar.

Flytande sjömärken indelas i:

- lateral (sido) märken. Styrbord >. Barbord >.
kardinal (väderstrecks) märken >
- punktmärken >
- mittledsmärken >
- specialmärken
- nya hinder

Flytande sjömärken karaktäriseras aven eller fler av följande faktorer: färg, form och topptecken samt ljusets färgoch karaktär.

Lateral(sido) utmärkning

Lateralmärken utsättes efterutmärkningens huvudriktning. Denna följer i princip den svenska kusten frånStrömstad till Haparanda och i övrigt från sjön in mot hamnarna.

Lateralmärken kännetecknas av:

 

Babordsmärke

Styrbordsmärke

Färg:

Röd

Grön

Form:

Cylindrisk boj (plattboj) isboj eller prick

Konisk boj (spetsboj) isboj eller prick

Topptecken: 
(om påsatt)

En röd cylinder

En grön kon med spetsen uppåt

Ljus:
(om påsatt)

Rött av valfri karaktär

Grönt av valfri karaktär

Reflex:

Röd i övre delen av märket

Grön i övre delen av märket


Kardinal(väderstrecks) utmärkning

Kardinalmärke namnges efter denkvadrant (nord, ost, syd eller väst) i vilken det är placerat i bäring frångrundet eller hindret. Märket ska passeras i samma väderstreck som namnetanger.

Ett kardinalmärke kan utmärka enfarledsförgrening.

Kardinalmärken kännetecknas av:

 

Nord

Ost

Syd

Väst

Färg:

Svart över gul

Svart med gult band

Gult över svart

Gult med svart band

Topptecken:
(2 svarta koner)

Spetsarna uppåt

Bas mot bas

Spetsarna nedåt

Spets mot spets

Ljus: (Vitt)

VQ eller Q

VQ(3) 5s
Q(3) 10s

VQ(6) LFl 10s
Q(6) LFl 15s

VQ(9) 10s
Q(9) 15s

Reflex:

En blå på det svarta fältet och en gul på det gula fältet

Två blå på det övre svarta fältet

En gul på det gula fältet och en blå på det svarta fältet

Två gula på det övre gula fältet

Formen är alltid pelarboj, isboj(utan topptecken) eller prick.

Punktmärken

Punktmärke är förankrat på hinder avbegränsad omfattning kring vilket det finns fritt vatten.

Punktmärken kännetecknas av:

Färg:

Svarta och röda horisontella fält

Form:

Pelarboj, isboj eller prick

Topptecken:

Två svarta klot

Ljus:

Vitt, Fl(2) 5s, Fl(2) 10s

Reflex:

En blå på det övre svarta fältet och en röd på det övre röda fältet

Mittledsmärken

Mittledsmärke visar att det finnsfritt vatten på alla sidor runt märket och används som mittmarkering i enfarled för att utmärka en angöring m.m.

Mittledsmräken kännetecknas av:

Färg:

Röda och vita fält

Form:

Pelarboj, isboj eller prick

Topptecken:

Ett rött klot

Ljus:

Vitt, Iso, Oc, LFl 10s

Reflex:

Minst en av vardera röd och vit på den övre delen av märket anordnade vertikalt eller horisontellt

Specialmärken

Specialmärke är i första hand inteavsett för navigering utan anger t.ex. kabel, mätinstrument eller gräns förområde.

Specialmärken kännetecknas av:

Färg:

Gul

Form:

Valfri

Topptecken:

Gult X (kryss)

Ljus:

Gult, dock ej samma karaktär som för kardinal, punkt- och mittledsmärken

Reflex:

Gult reflekterande topptecken eller en gul på övre delen av märket

Andra specialmärken kan förekomma.

Nya hinder

Nyupptäckta hinder och vrak, sominte tagits in i sjökort, utmärkes enligt detta system. Om faran är allvarligär minst ett av märkena dubblerade, varvid de dubblerade sjömärkena äridentiska. Om ljus används: Passande lateral eller kardinal VQ eller Qkaraktär. Ett av de dubblerade märkena kan ha racon ("radarfyr")kodifierad "D" (– . . ).

© Sjöfartsverket 2014


Tillbaka till "Sjöfart".