Sjöräddningsjoeraeddning evedal

Sedan 2008 finns en sjöräddningsstation (RS Kronoberg) i Helgasjön. Stationen drivs av den ideella föreningen Sjöräddningssällskapet.

Om Sjöräddningssällskapet


Sjöräddningssällskapet bildades år 1907 och har sedan dess varit en av de viktigtaste aktörerna för att rädda liv till sjöss. Nu för tiden svarar sällskapet för över 70% av alla sjöräddningsinsatser i Sverige.

Sällskapet är helt ideellt och baserar sin verksamhet på frivilliga insatser av sina besättningsmän. Dessa är redo att rycka ut inom 15 minuter året om dygnet om.

Sjöräddningssällkapets verksamhet finansieras helt av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Förutom huvudkontoret i Göteborg och ett fåtal anställda på de största räddningsstationerna arbetar alla besättningsmän frivilligt och utan ersättning.

RS Kronoberg som har sin hemmahamn vid Evedals hopptorn och har som sitt ansvarsområde alla sjöar i Kronobergs län. Stationen bemannas med fyra jourlag som har jour varsin vecka. Totalt är det cirka 25 personer som är aktiva i stationens arbete.

RS Kronoberg har idag tre räddningsenheter

Rescue Infotrader 6.5 meters RIB-båt
Rescue Kronan RescueRunner (Räddningsskoter)
Rescue Odd Fellow Krononberg Öppen svävare

bae8ed3ce69b947280a60bb896352b46      51fca14c2b085f821e9921a5350f5779     0c3f4f694a6f37539346c2763de12ec7

Stationen har även brandpump, Defilibrator (Hjärtstartare) samt ytterligare sjukvårdutrustning.

Mer info om sjöräddningssällskapet hittar du på www.sjoraddning.se och
Specifikt om RS Kronoberg på www.sjoraddning.se/kronoberg

Tillbaka till "Sjöfart".