2014-04-02.

HSS Sjöfartssektion har driftsatt samtliga fyrar och kontrollerat utsatta prickar.

fyrar 2014 p1010722

Ser ni något som behöver åtgärdas så kontakta HSS Sjöfartssektion.