Helgasjö Lots


Helgasjö lots är en farledsbeskrivning över sjösystemet. Vi håller på att utarbeta en aktuell version av lotsen, som kommer att presenteras här när den är färdig.

Tills detta arbete är klart kan ni läsa den gamla fina farledsbeskrivningen för ångaren Thor från 1971. Det är i grunden samma farleder nu som 1971 men Thor drog pråmar och tog ut girarna och naturen har ändrats. tag det försiktigt och det är det aktuella sjökortet som gäller.


Tillbaka till "Sjöfart".