Historik ThorÅngaren Thor är i dag ett aktivt och uppskattat kulturinslag i Helgasjön och för Växjö med omnejd.

Vill du läsa mer om ångarens historia kan du följa denna länk.