Välkommen till Helgasjöns hemsida.

 

 

a1-layout till webb

 

 

Helgasjon.se är en portal till alla intressenter som ägnar sin tid på och omkring sjön. Denna sida administreras av Helgasjöns Segelsällskap (www.hss.se) som är den största båtklubben i Helgasjön.

 

Här finner du förutom allmän information även länkar till  olika båtklubbar  och föreningar runt sjön, turism och sevärdheter samt information om sjökort och utprickning.

 

Helgasjön ligger strax norr om Växjö i Kronobergs län. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. I Helgasjön och anslutande sjöar  finns ca 1500 båtar, 14 båtklubbar och bryggföreningar samt fiskevårdsförening, kappseglingsklubb, kanotklubb och mycket turism. I sjön finns en  sjöräddningsstation. Även vintertid är sjön populär med bland annat skridskoåkning och isjaktssegling.

 

Helgasjön erbjuder goda förhållanden för båtlivet, med stora fjärdar med djupvatten och många fina öar att lägga till vid. Fritidsfisket är omfattande likaså kanotturismen.


Synpunkter och förslag mottages tacksamt via mail: peter.thornstrom@hss.se

 

 

Nyheter

 
 
 
 
Navigera med försiktighet om du är ute på Helgasjön.
 
 
Läs igenom varningarna.
 
Arbetet vid Kanalen är nu igång med schaktning. Om man måste passera, gör detta med stor försiktighet man har lagt ut en miljögardin som flyter i ytan. Om allt går som tänkt, sker en omkoppling på onsdag V24
 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 
Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin plats. Iakta fortfarande stor försiktighet.
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger fel och skall tas in för reparation. Iaktag försiktighet vid navigering i Kalvsundet. Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin rätta plats.
 
 
 
 
 
 
Det finns ett hål rätt långt ut på Jollerampen där sjösättningsvagnen kan fastna. Varningsskylt finns kvar så länge skadan inte lagats.
 
 
 
 
 
Navigera försiktigt i mörker.
 
Kallelse till informationsmöte 2015-05-19.
 
Välkommen ut på Helgasjön för lite nattnavigering.
 
HSS Sjöfartssektion har 2014-11-09 tagit in samtliga fyrar.
 
Gå in under Sjöfart/Prickar mm.
 
Araby´s nya brygga är nu på plats och HSS har lagt ut en ny prick och kompletterat djupmätningen.
 
Pricken vid Cidgrund som försvann under vintern är åter utsatt.
 
HSS Sjöfartssektion har driftsatt samtliga fyrar i Helgasjön och kontrollerat läge på utsatta prickar. Observationer som kräver åtgärd meddelas HSS Sjöfartssektion.
 
Pricken Cidgrund (N 56 56.499 E 14 49.499) har ersatts av en orange markeringsboj.
 
Tisdagen den 25/2 2014 träffades båtklubbarna kring Helgasjön för dialog och informationsutbyte.
 
Ni som ev är ute på Helgasjön bör vara medvetna om att fyrarna nu är intagna för vinteröversyn. Var noga med kompassen och kikaren.
 
Arbetet med att mäta upp ASA sjöarna har startat och samtliga prickar är utbytta. Mätningarna slutförs under 2014 och resultaten kan erhållas vid efterföljande uppdatering av de digitala korten.
 
Se www.helgasjon.se under Sjäfart och Åtgärder 2013.
 
Se vidare under sidan "Åtgärder 2013" under "Sjöfart".
 
Det har lagts ut en röd markeringsboj vid den sjunkna pricken i Asa sjön. Vi tackar Sjöräddningssällskapet för hjälpen.
 
Den gröna pricken vid Notö norr om Kronoberg har flyttats och ligger lite för nära Notö.
 
Den södra röda pricken i Asa-sjön har sjunkit och sticker knappt upp i vattnet. Iaktag försiktighet vid passage.
 
HSS arbetsbåt är åter i god form och arbetet med att se till att fyrar och prickar är som dom skall har startats.
 
 
Notaten från mötet innehåller information av intresse för alla som nyttjar Helgasjön. Läs notatet här.
 
En kallelse är utsänd till Helgasjörådets intressenter för möte tisdagen 2013-04-16 kl 19:00 i HSS Sjöborgen Evedal. Kontakte peter.thornstrom@hss.se om du ej nåtts av denna kallelse.
 

Meddelanden

Meddelanden

 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger fel och skall tas in för reparation. Iakta försiktighet vid navigering i Kalvsundet. Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin rätta plats.
 
På grund av isens skador på bryggorna i Evedal så är arbetet med årets nya prickar försenat. Vidare kan befintliga prickar har flyttats av isen så var försiktig.
 
Alla berörda klubbar och föreningar under "Båtliv" bör uppdatera kontaktinformation genom att sända ett mail till peter.thornstrom@hss.se