Nyhetssökning

Nyheter

 
Navigera med försiktighet om du är ute på Helgasjön.
 
 
Läs igenom varningarna.
 
Arbetet vid Kanalen är nu igång med schaktning. Om man måste passera, gör detta med stor försiktighet man har lagt ut en miljögardin som flyter i ytan. Om allt går som tänkt, sker en omkoppling på onsdag V24
 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 

Meddelanden

Meddelanden

 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger fel och skall tas in för reparation. Iakta försiktighet vid navigering i Kalvsundet. Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin rätta plats.
 
På grund av isens skador på bryggorna i Evedal så är arbetet med årets nya prickar försenat. Vidare kan befintliga prickar har flyttats av isen så var försiktig.
 
Alla berörda klubbar och föreningar under "Båtliv" bör uppdatera kontaktinformation genom att sända ett mail till peter.thornstrom@hss.se