Nyhetssökning

Meddelanden

Meddelanden

 
Röda fyrens lampa fungerar inte för tillfället men det skall åtgärdas.
 
Fyren Kalvsundet väst (grön) ligger fel och skall tas in för reparation. Iakta försiktighet vid navigering i Kalvsundet. Vi meddelar när fyren är tillbaka på sin rätta plats.
 
På grund av isens skador på bryggorna i Evedal så är arbetet med årets nya prickar försenat. Vidare kan befintliga prickar har flyttats av isen så var försiktig.
 
Alla berörda klubbar och föreningar under "Båtliv" bör uppdatera kontaktinformation genom att sända ett mail till peter.thornstrom@hss.se