Fågelliv i och omkring HelgasjönFågellivet i och omkring Helgasjön är rikt och rymmer bland annat viktiga bestånd av Fiskgjuse och Storlom. Dessa arter är ganska känsliga och kräver speciell hänsyn.

Fiskgjuse

fiskgjuse 1

Fiskgjusen är lätt att känna igen. Den är ljus med nästan vit undersida med tydligt markerade knogar på vingarna. Svart ovansida på vingarna samt svart nacke. Fiskgjusen blir 55 - 60 cm lång med ett vingspann på 145 - 170 cm.

Den är skygg och kan lätt bli störd uder sin häckning, som sker i höga trän. Undvik att vistas nära Fiskgjusebon och försök att minska buller vid passage.

Storlom

storlom

Storlomen är en simand som med sitt karaktäristiska läte ger en alldeles speciell känsla av mystik i sjön. Storlomen bygger bo på vass alldeles vid strandkanten. Deras bon är mycket känsliga för vågor, som lätt slår sönder boet. Undvik alltså att köra nära bon med Storlom och dra ned på farten så att så lite sjö som möjligt bildas vid passage.

Mer info om fågellivet hittar du på Växjö Fågelklubbs hemsida www.kofnet.org/vfk

Tillbaka till "Turism".