Arbetet vid kanalen till Toftasjön är nu påbörjat.

Arbetet vid Kanalen är nu igång med schaktning.
Om man måste passera, gör detta med stor försiktighet man har lagt ut en miljögardin som flyter i ytan.
Om allt går som tänkt, sker en omkoppling på onsdag V242017-06-08

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida