Fyrarna i Helgasjön är på plats. Läs kommentarerna.

Kalvsundets röda fyr visadesig vara trasig, så den saknas.

Den södra av de röda prickarna i Kalvsundet var borta.


2017-05-16

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida