Helgasjörådet har haft möte.

Tisdagen den 25/2 2014 träffades båtklubbarna kring Helgasjön för dialog och informationsutbyte.

Tisdagen den 25 februari träffades Helgasjörådet för att diskutera aktuellafrågor.

Helgasjörådet är en informell mötesplats för olika båtklubbaroch andra intressenter runt Helgasjön.
På tisdagen samlade över 20 personervilket innebär att de flesta klubbarna var representerade.
Rådet fattar ingabeslut, utan det är upp till alla olika klubbar att hantera aktuellafrågor.

Sjökort och utprickning står alltid på programmet.HSS redovisade planer för kommande år.

Rådet fick information frånFiskvårdsområdesföreningen om hur det står till med fisket som är i brakondition.

Sjöräddningssällskapet tackade för alltbistånd, och berättade att de gärna besöker olika klubbars årsmöten eller andrasammankomster, om de får en inbjudan.

Toalett-tömningsfrågandiskuterades länge och väl. Framför allt diskuterades olika typer av samverkanmellan klubbarna.


2014-02-27

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida