Kallelse till möte i Helgasjörådet.

En kallelse är utsänd till Helgasjörådets intressenter för möte tisdagen 2013-04-16 kl 19:00 i HSS Sjöborgen Evedal. Kontakte peter.thornstrom@hss.se om du ej nåtts av denna kallelse.

KALLELSE TILL MÖTE I HELGASJÖRÅDET.

 

Härmed kallas till 2013 års möte iHelgasjörådet (se sändlista).

Tid:                Tisdagen2013-04-16 Kl 19:00.

Plats:             HSSKlubbstuga Sjöborgen Evedal.

Program (preliminärt).

1.     Inledning, välkomna och presentationav deltagare.

2.     Presentation av Helgasjöns hemsida (www.helgasjon.se)
> Hur vill Helgasöns intressenter använda hemsidan
> Hur utvecklar vi hemsidan gemensamt
> Förbättringsförslag
> Kontaktpersoner

3.     Senaste nytt från HSS Sjöfartssektion
> Information och diskussion

4.     Aktuella frågor för Växjö Kommun(preliminärt)
> Reglering av Helgasjöns vattenstånd
> Turism allmänt
> Kulturparken och Thor

5.     Information och nyheter fråndeltagande klubbar och föreningar

6.     Övriga frågor.


Vi ärtacksamma om ni anmäler deltagande till Peter Thornström  ( peter.thornstrom@hss.se  eller 073-0875461).

HelgasönsSegelsällskap önskar Er varmt välkomna till Sjöborgen Tisdagen 2013-04-16Kl:19.00 och förhoppningsvis till en klarblå Helgasjön som väntar på oss alla.

På uppdrag av HSS Bengt Jönsson.

PeterThornström
Växjö.

 

Sändlista: Araby Båtklubb, Ekna Båthamn,Helgasjöns Fiskevårdsförening (HFVOF), Helgasjöns Segelsällskap (HSS),Helgevärma Båtklubb, Hissö Båtklubb, Räppe båtklubb, SamfällighetsföreningenSalvian, Sandsbro Båtklubb, Sandsbrovikens Båtklubb, Slussens Båtklubb, SSRSKronoberg, Växjö Kappseglingsklubb, Växjö Kanot Club, Växjö Kommun, Örs Brygga,Öjaby Båtbrygga, Öjaby Norra Bryggförening, Öjaby Marina. (Hör av er om nisaknar någon.2013-04-05

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida