Södra röda pricken i Asa-sjön.

Den södra röda pricken i Asa-sjön har sjunkit och sticker knappt upp i vattnet.
Iaktag försiktighet vid passage.

Förhoppningsvis kommer Sjöräddningen att under veckan lägga ut en markeringsboj på platsen så att den syns tydligare.

Byte till ny prick kommer att ske efter midsommar.

Position: N 57 07.360  E 14 47.860


2013-06-10

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida

Meddelanden

 
Prenumerera på denna sida